Half-Life

Avataruglycreepen 
3 key tf2
AvatarThebap 
4 TF 2
AvatarSephiroth983-ThrilledGamersTV 
3 TF2 keys
AvatarJodaDona 
3 TF2 Keys + 100 gems
Avatar󠀡󠀡⁧⁧LX 
3 TF2 Keys + 2200 Gems
AvatarMARXXX 
3 tf2 keys + 2000 gems