Strike Vector

AvatarJayden 
2.5 tf2 + 500gems 1copy
AvatarMARXXX 
2 tf2 keys + 1000 gems
AvatarSephiroth983-ThrilledGamersTV 
2 TF2 keys
AvatarBloodborne 
2 keys