Strike Vector

Avatarrise 
5 TF2
Avatarmark 
4 TF2 Keys
AvatarJayden 
2.5 tf2 1 copy
AvatarMARXXX 
2 tf2 keys + 1000 gems
AvatarSephiroth983-ThrilledGamersTV 
2 TF2 keys
AvatarBloodborne 
2 keys