The Darkness II

AvatarSephiroth983-ThrilledGamersTV 
1 TF2 key
AvatarYung Chien 
1 tf2 keys
AvatarJen 
1 TF2 Key
AvatarMARXXX 
1 tf2 key + 1000 gems